24 August 2010

Sakit lah Babi

Tau tak sakit?
paham tak?
tak kan?
sebab kau tak rasa bodoh!
babi!
urgggghhhhhhh

No comments: